Bachelor in het bedrijfsmanagement (Aalst) (180 sp.)

 

2018-2019

Tot een bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over:
a) Een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
b) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
c) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
d) Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger Beroepsonderwijs;
e) Een Belgisch bachelordiploma;
f) Een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

Tot een bachelor-na-bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over een bachelordiploma of een hiermee gelijkwaardig geacht diploma van een hogeschoolopleiding. De toelating tot inschrijving kan bovendien afhankelijk worden gesteld van een geschiktheidsonderzoek.

2017-2018

Tot een bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over:
a) Een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
b) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
c) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
d) Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger Beroepsonderwijs;
e) Een Belgisch bachelordiploma;
f) Een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.

Tot een bachelor-na-bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over een bachelordiploma of een hiermee gelijkwaardig geacht diploma van een hogeschoolopleiding. De toelating tot inschrijving kan bovendien afhankelijk worden gesteld van een geschiktheidsonderzoek.

|