Milieubiotechnologie (B-ODISEE-JPW0JD)

3 studiepuntenNederlands24 urenEerste semesterEerste semester
Roosens Annelies (coördinator) |  Roosens Annelies
Kernteam Chemie Gent

De algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenreglement.

A. Volgtijdelijkheid     
 
  
Chemie / / Biologie 1A 
Chemie / / Organische chemie 1A 
Chemie / / Algemene chemie 1A 
Chemie / / Algemene chemie 1B 
Chemie / / Biologie 1B 
Chemie / / Organische chemie 1B 
 
  
B. Competenties     
 
- De student(e) kent de beginselen van de anorganische en organische chemie en van de microbiologie
- De student(e) kent de basisstructuur van levende cellen
  Studenten die dit vak willen opnemen in een ISP-programma dienen een credit te hebben behaald voor de vakken algemene chemie (1A en 1B), organische chemie (1A en 1B) en biologie (1A en 1B) of dienen te kunnen bewijzen dat ze deze competenties of kwalificaties elders hebben verworven.
 

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Milieubiotechnologie (B-ODISEE-JLW0JD)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College24 urenEerste semesterEerste semester
Roosens Annelies
Kernteam Chemie Gent

1. Algemene inleiding

2. Structuur van de erfelijkheidscode

3. Belangrijke processen in de moleculaire biologie

4. Detectie van polluenten of bepaalde organismen

     4.1 Detectie door middel van nucleïnezuurhybridisatie met toepassingen

     4.2 Immunodetectie

     4.3 basistechnieken gentechnologie

     4.4 Detectie door middel van reportersystemen

5. Remediëring van pollutie

     5.1 Inleiding/biobrandstoffen

     5.2 Biogas

     5.3 Bio-ethanol

     5.4 Biodiesel

     5.5 Bioremediatie - bioaugmentatie

     5.6 Fytoremediatie

6. Preventie van pollutie

     6.1 Inleiding

     6.2 Gebruik van niet-schadelijke bestrijdingsmiddelen

     6.3 Bioplastics

     6.4 Transgene planten met een gunstig effect op het milieu

     6.5 Kweekvlees

 

Verplicht leermateriaal: cursus  en ppt (Toledo)
  
  
  
 

Hoorcolleges: 24 u. gedurende 12 weken

 

Evaluatieactiviteiten

Milieubiotechnologie (B-ODISEE-JVW0JD)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen, Gesloten vragen
Leermateriaal : Geen

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Eerste examenkans:

75%: Schriftelijk eindexamen (gesloten boek) waarin zowel kennis, inzicht als het probleem-analyserend en -oplossend vermogen getoetst wordt

25%: Schrijven van een paper (milieubiotechnologisch gerelateerd onderwerp) + mondelinge toelichting + peerevaluatie twee papers van medestudenten

Opmerking: Studenten die reeds een credit behaalden voor het vak 'Biotechnolgie' uit de professionele bachelor chemie - optie biochemie, kunnen een credit behalen voor het vak Milieubiotechnologie door:

a) Schrijven van een paper (milieubiotechnologisch gerelateerd onderwerp) + mondelinge toelichting + peerevaluatie twee papers van medestudenten (60%)

b) Schriftelijke toets (gesloten boek) waarin zowel kennis, inzicht als het probleem-analyserend en -oplossend vermogen getoetst wordt over hoofdstuk 5: remediëring van pollutie (40%). Deze toets zal doorgaan in week 11-12.

Tweede examenkans

- De punten van de paper + mondelinge toelichting + peerevaluatie (1e examenkans ) blijven behouden 

- Het schriftelijk examen kan hernomen worden ==> zie 1e examenkans

! Studenten die geen paper indienden in 1e examenkans, kunnen gebruik maken van de 2e examenkans. Deadline indienen = 15 augustus. Mondelinge toelichting op de dag van het schriftelijke examen.