Nederlands: Literatuur II (B-HUBKAHO-HBS47B)

3.0 studiepunten Nederlands 20 uren Eerste semesterEerste semester Gespecialiseerd
Vanoosthuyze Silvie (coördinator) |  Vanoosthuyze Silvie
Kernteam Secundair Onderwijs (diploma)

De algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

Onderwijsleeractiviteiten

3.0 sp. Nederlands: Literatuur II (B-HUBKAHO-HBS47b)

3.0 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College-opdracht20 urenEerste semesterEerste semester
Vanoosthuyze Silvie
Kernteam Secundair Onderwijs (diploma)

Cultuureducatie: een ruim begrip

 • begripsomschrijving
 • pijlers
 • belang
 • algemene werkwijze 
 • cultuureducatie in het secundair onderwijs

Verhalende teksten: verdieping

 • Epische subgenres: mythe, fabel, sprookje, sage, legende, epos
 • Het beeldverhaal

Dramatische teksten: verkenning

 • Algemene kenmerken 'dramatiek'
 • Theater (in de klas)
 • Soaps (in de klas)

 

Tijdens de colleges
Inhouden worden via onderwijsleergesprekken en (individuele of groeps-)opdrachten aangebracht.  Waar mogelijk wordt vertrokken van de voorkennis en onderwijs-en leeservaringen van de studenten. Voor 'theater' wordt vertrokken van de indrukken van de studenten bij de door hen bezochte theatervoorstellingen.

Buiten de college-uren

Excursies

 • (onder voorbehoud) 4/11/2013 (14.00u): theaterbezoek (op jeugdniveau): Gym Hall Guerilla, door Kopergietery & Trip the light fantastic (Bronks Brussel - toneelvoorstelling op locatie: MABO)
 • (onder voorbehoud) 9/10/2013 (19.30u): theaterbezoek (op eigen niveau): Raymond (KVS Brussel - Théâtre national)   
 • 1 theaterbezoek naar eigen keuze (professionele jeugdvoorstelling)

Een student met een examencontract bezoekt minstens 1 jeugd- en 1 volwassen, professionele voorstelling. De opdrachten bij deze voorstellingen zijn identiek als die van een student met een modelcontract.

Lectuuropdrachten ter voorbereiding en/of verwerking van de colleges

 • 1 hoofdstuk uit Uitgelezen jeugdliteratuur, m.b.  sprookjesbewerkingen
 • 1 voorbeeldverhaal van eens cultuursprookje, volkssprookje, legende, mythe, sage, stadssage en (fragment van een) epos
 • 2 graphic novels te kiezen in overleg met de lector

Idem voor een student met een examencontract.

Individuele opdracht: werkstuk, m.b. een theaterdossier rond de zelfgekozen professionele theatervoorstelling

 • eigen recensie van de zelfgekozen theatervoorstelling: te posten op de cultuurblog bij dit OPO (recensie geschreven volgens de evaluatiestructuur)
 • persoonlijke reflectie op minstens 2 opvallende elementen van de theatertaal van de zelfgekozen voorstelling.
 • korte beschrijving van een idee voor de voor- en naverwerking van de zelfgekozen voorstelling, inclusief verwijzen naar de (vakoverschrijdende) eindtermen
 • 1 professionele recensie van de zelfgekozen theatervoorstelling en persoonlijke reflectie erop
 • extra info rond het theatergezelschap (en/of andere aspecten) van de zelfgekozen theatervoorstelling
 • deelname aan de discussie (op de blog bij het OPO) rond de meest opvallende elementen van de theatertaal van de voorstellingen gekozen door de docent
 • optioneel, i.f.v. bonuspunten: op de cultuurblog bij dit OPO post de student aankondigingen van of reacties op (voor de medestudenten) interessante theatervoorstellingen, bij uitbreiding culturele evenementen
 • optioneel (i.f.v. bonuspunten): lectuur van een theatertekst inclusief 1 lesontwerp en leerlingenmateriaal (voor de voor- of nafase) (vanuit de eindtermen Nederlands en/of vakoverschrijdende eindtermen)

Idem voor een student met een examencontract.

Groepsopdracht (ca. 5 studenten): werkstuk, i.c. een didactisch dossier rond een zelfgekozen graphic novel

(individueel) persoonlijk vormgegeven ervaringsverslag (bv. in de vorm van een gedicht gebaseerd op een blz. of enkel beeld uit de graphic novel, bv. een eigen blz. zoals in het boek Mooi is dat!, bv. een filosofische beschouwing rond de centrale thematiek van de GN, ...)

(in groep)

 • 1 les vanuit de vakoverschrijdende eindtermen
 • 1 les rond een structureel verhaalaspect   
 • 1 les rond de kenmerken van de strip   
 • 1 vaardigheidsles   
 • 1 taalbeschouwingsles

De studenten verdelen de opdrachten onder elkaar, maar becommentariëren elkaars werk. Ze dienen de geformuleerde feedback op elkaars lessen mee in. Deze vormen een onderdeel van de evaluatie (m.b. via peer- en selfevaluation vanuit: doelgerichtheid bijdragen, stiptheid, constructief karakter)

Een student met een examencontract werkt een persoonlijk vormgegeven ervaringsverslag uit en 1 les, m.b. een les rond de kenmerken van de het beeldverhaal.

(Optioneel: individuele opdracht i.f.v. bonuspunten)

 • Lectuur van een extra graphic novel (te kiezen in overleg met de docent): een les creatief schrijven vanuit de graphic novel, inclusief leerlingenmateriaal.

of

 • bezoek aan het stripmuseum in Brussel of het Hergémuseum in Louvain-la-Neuve, inclusief beschrijving van wat het bezoek de student bijleerde of aan inspiratie bood voor zijn latere lespraktijk (+ toegangsticket)

Evaluatieactiviteiten

Nederlands: Literatuur II (B-HUBKAHO-H71219)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk, Self assessment/Peer assessment
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Geen

Mondeling examen (1.5 SP of 30 punten van de 60): kennis- en inzichtsvragen m.b.t. de inhouden van Literatuur II

Werkstukken/papers

 • theaterdossier: 0.5 SP (10 punten) (deels schriftelijk  en deels via de blog, zie rubriek: toelichting werkvorm)
  Indien de student op geen enkel ogenblik deelneemt aan de discussie op de blog, d.w.z. over de theatertaal van de door de docent gekozen voorstellingen, dan wordt het cijfer voor dit onderdeel met max. 20% verlaagd worden (dus maximaal -2)
 • didactisch dossier rond de graphic novel (1 SP of 20 punten van de 60) (de studenten werken individueel elk een stuk van het dossier uit, maar formuleren tussentijds wel feedback bij het werk van de groepsleden). Op het groepscijfer wordt een peerevaluation toegepast.
 • bonuspunten voor vrij  initiatief (zie optionele opdrachten bij de werkstukken, zie rubriek 'toelichting werkvorm'): het eindcijfer voor de werkstukken (= cijfer op 30 punten) wordt met maximaal 10% verhoogd (dus maximaal +3)


Belangrijke opmerking
Het niet indienen van een van de werkstukken betekent automatisch een 'niet afgelegd' (NA) voor het OPO.

Bij een onvoldoende voor Literatuur II:

 • legt de student het mondeling examen enkel opnieuw af indien hij/zij hiervoor een onvoldoende had;
 • werkt hij/zij enkel de opdrachten uit waarvoor hij/zij een onvoldoende had. De opdracht voor het theaterdossier blijft gelijk; de opdracht voor het didactisch dossier rond de graphic novel wordt gewijzigd: de student werkt enkel een hoekenwerkles uit (vanuit LP-doelen bij strips/beeldverhaal) & geeft zijn leeservaring creatief weer.
 • kan de student ook weer bonuspunten verdienen (dezelfde modaliteiten als tijdens eerstezittijd)