Sociaal agogische vaardigheden (B-HUB-HZW17A)

3.0 studiepunten Nederlands 24.0 Eerste semesterEerste semester Verdiepend Uitgesloten voor examencontract
Slots Goedele (coördinator) |  Slots Goedele |  N.
Kernteam Sociaal Werk (incl. BZL) (BA)

De algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

Het OOD Sociaal-agogische vaardigheden sluit aan bij het opleidingsonderdeel Agogiek en focust op de professionele houding van de hulpverlener/agoog.  Die professionele houding bestaat uit een aantal sociaal-agogische basisvaardigheden die thematisch worden behandeld.  Volgende thema's komen aan bod: bewust zijn van het eigen referentiekader, betrokken zijn, bewust zijn van macht, reflexief/reflectief zijn, bewust zijn van de eigen kwaliteiten, authentiek zijn, ethisch gevoelig zijn, meervoudig partijdig zijn, present zijn en verwonderd zijn. 

Onderwijsleeractiviteiten

3.0 sp. Sociaal agogische vaardigheden (B-HUB-HZW17a)

3.0 studiepunten Nederlands Werkvorm: College 24.0 Eerste semesterEerste semester
Slots Goedele |  N.
Kernteam Sociaal Werk (incl. BZL) (BA)


Het opleidingsonderdeel sociaal-agogische vaardigheden sluit aan bij het opleidingsonderdeel sociaal-agogisch handelen en gaat in op de professionele houding van de sociaal werker als agoog.  Het opleidingsonderdeel wordt thematisch opgebouwd waarbij conceptuele kaders afgewisseld worden met oefeningen en opdrachten.  Volgende thema's komen aan bod: bewust zijn van de impact van je referentiekader, bewust zijn van de macht die je uitoefent, betrokken zijn, bewust zijn van je kwalteiten, reflectief/reflexief zijn, 'er' zijn, ethisch gevoelig zijn, echt zijn, meervoudig partijdig zijn, verwonderd zijn en empathisch zijn.

De student weet wat een professionele houding inhoudt en heeft zich een aantal basisvaardigheden eigen gemaakt.  

Zowel presentatie van kaders als oefeningen vertrekkend vanuit de ervaring van de studenten.
 

Evaluatieactiviteiten

Sociaal agogische vaardigheden (B-HUB-H70990)

Modaliteit van de evaluatie : Mondeling met schriftelijke voorbereiding
Tijdstip : examen tijdens de examenperiode
Soort evaluatie : Gesloten boek, Oefening met beoordeling

Om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel leggen de studenten een mondeling examen af waarin ze blijk geven van inzicht in sociaal-agogische vaardigden (10 punten) en van het verworven hebben van een aantal basisvaardigheden (10 punten). 

 

Tweede zittijd = idem als eerste zittijd.