Begeleiding van gezinnen in crisissituaties (B-HUB-HBG03A)

3.0 studiepunten Nederlands 14.0 Beide semestersBeide semesters Verdiepend
Keirse Emmanuël (coördinator) |  Keirse Emmanuël
Kernteam Gezinswetenschappen (BA)

 • Inzicht geven in de grondhoudingen van mensen en gezinnen ten aanzien van ziekte, ongeneeslijk ziek zijn en sterven.
 • Bijbrengen van inzichten en tools van concrete hulpverlening aan gezinnen geconfronteerd met crisiservaringen.
   

De algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

Onderwijsleeractiviteiten

3.0 sp. Begeleiding van gezinnen in crisissituaties (B-HUB-HBG03a)

3.0 studiepunten Nederlands Werkvorm: College 14.0 Beide semestersBeide semesters
Kernteam Gezinswetenschappen (BA)

 • Grondhoudingen t.a.v. gezondheid en gezondheidszorg. 
 • Hoe mensen helpen tot hun recht komen in de laatste periode van het leven. 
 • Wilsverklaringen, palliatieve zorg, euthanasie. 
 • Communicatie over fatale prognose en inschatten van draagkracht. 
 • Communicatie met kinderen over ziekte en afscheid. 
 • Helpen bij verlies en rouw, met nadruk op deze problematiek in de brede samenleving en in de opvoeding van kinderen. Niet alleen verlies door overlijden, maar ook echtscheiding, ziekte, …

  • Inzicht geven in de grondhoudingen van mensen en gezinnen ten aanzien van ziekte, ongeneeslijk ziek zijn en sterven.
  • Bijbrengen van inzichten en tools van concrete hulpverlening aan gezinnen geconfronteerd met crisiservaringen.
    

  Verplicht studiemateriaal: 

 • KEIRSE, M. (2003) Helpen bij verlies en verdriet: Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt, Lannoo. 
 • KEIRSE, M. (2011) Later begint vandaag. Tielt, Lannoo.

 • De cursus is een combinatie van: 

 • Hoorcolleges. 
 • Casusbesprekingen. 
 • Evocatie van gevoelens en belevingen, in concrete videopresentaties. 
 • Interactieve gedachtewisseling met de studenten. 
 • Zelfstudie via aangeboden literatuur.

 • Evaluatieactiviteiten

  Begeleiding van gezinnen in crisissituaties (B-HUB-H71049)

  Modaliteit van de evaluatie : Schriftelijk / Mondeling met schriftelijke voorbereiding
  Tijdstip : examen tijdens de examenperiode
  Soort evaluatie : Gesloten boek

  De ondervraging gebeurt schriftelijk of mondeling. De studenten krijgen praktijkgerichte vragen, waarin wordt gevraagd het geleerde toe te passen.